top of page
Afbeelding van WhatsApp op 2023-12-20 om 23.26.56_ee275fe3.jpg

5V WERKWIJZE

 

De 5V visie is een methode die binnen Rewire and Affirmation work wordt gebruikt om jouw sturing
en inzicht te geven bij je proces. Het is geen strak protocol en ook geen behandelmethode, het helpt
je als richtlijn en creëert verdiepend inzicht in je persoonlijke proces, ook geeft het je houvast en
sturing in je proces. 

1.Vertragen: Start met het bewust vertragen van het proces om helderheid te krijgen over je huidige overtuigingen. Begrijp dat om je bestemming te kennen, je moet weten waar je vandaan komt.

 

2.Verdragen: Erken dat eerlijk zijn tegen jezelf cruciaal is voor groei. Zie in dat het vermijden van pijnlijke waarheden je belemmert. Het bewust maken van het onbewuste stuurt je leven in nieuwe richtingen.

 

3.Verhouden: Onderzoek de grond waarin je wortels zijn gegroeid en onderscheid jouw wensen van externe verwachtingen. Begrijp dat jouw strijd niet intern is, maar eerder een aanpassing aan de wereld om je heen.

 

4.Vertalen: Begrijp dat jouw taal en overtuigingen jouw dagelijkse gewoontes vormen. Ontdek hoe je je eigen conditionering kunt vertalen en een nieuwe, constructieve dialoog met jezelf kunt aangaan.

 

5.Verbinden: Creëer een sterke connectie met je eigen grond door te begrijpen waar je staat, waar je heen wilt en hoe pijn en ongemak als leidraad kunnen dienen. Zorg ervoor dat je gevoelens, gedachten en acties in lijn zijn voor bewuste keuzes die je bestemming vormgeven.

bottom of page